John Aniston to receive Lifetime Achievement Award (Read 77 times)